Regulamin płatności

1. Wysokość składek:

Rodzaj treninguCenaInne opłaty
Karnet OPEN220 zł miesięcznie za uczestnikaWpisowe 90 zł (rocznie), przedłużenie członkostwa 60 zł (rocznie)
Trening 1x w tygodniu120 zł miesięcznie za uczestnikaWpisowe 90 zł (rocznie), przedłużenie członkostwa 60 zł (rocznie)
Trening 2x w tygodniu180 zł miesięcznie za uczestnikaWpisowe 90 zł (rocznie), przedłużenie członkostwa 60 zł (rocznie)
Karnet rodzinny: OPEN*210 zł miesięcznie za uczestnika (drugie i kolejne osoby z tego samego gospodarstwa domowego)Wpisowe 90 zł (rocznie), przedłużenie członkostwa 60 zł (rocznie)
Karnet rodzinny: 2x w tygodniu**170 zł miesięcznie za uczestnika (drugie i kolejne osoby z tego samego gospodarstwa domowego)Wpisowe 90 zł (rocznie), przedłużenie członkostwa 60 zł (rocznie)
Trening indywidualny 30 minut80 zł za trening-
Trening indywidualny 60 minut140 zł za trening-
Pakiet 4 treningów indywidualnych po 60 minut450 zł za pakiet-

*(przykład: 3 uczestników tj. 220 zł + 210 zł + 210 zł)

**(przykład: 3 uczestników tj. 180 zł + 170 zł + 170 zł)

Opłata za treningi 1x w tygodniu oraz treningi indywidualne nie łączy się z żadną promocją wskazaną powyżej.

2. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia (wskazany poniżej).

3. W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko” (wszystkich uczestników, za których dokonywana jest wpłata). Prosimy o dokonywanie płatności za wszystkich uczestników w jednym przelewie.

4. Płatności należy dokonywać (z góry) w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Zakazuje się samowolnego obniżania składek członkowskich. Obniżenie wysokości miesięcznej składki za uczestnika wyłącznie po konsultacjach z trenerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie może być podstawą do obniżenia wysokości miesięcznej składki.

Po upływie miesiąca od rozpoczęcia przez danego uczestnika, uczestnik ma obowiązek uiścić składkę członkowską (wpisowe) w wysokości 90 zł. Przedłużenie członkostwa w wysokości 60 zł od uczestnika należy dokonywać co roku na przełomie września/października. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia, a w tytule przelewu należy wpisać: „cele statutowe imię i nazwisko” uczestnika.

Dane do przelewu: Stowarzyszenie Szkoła Walk „KUMA-DE”, ul. Okrężna 59, 96-500 Sochaczew, NIP 837 185 14 81

Nr rachunku bankowego (mBank): 31 1140 2004 0000 3102 7802 3484