Klauzula informacyjna formularza kontaktowego

Stowarzyszenie Szkoła Walk KUMA-DE działająca przy ul. 3 Maja 24B, 05-080 Laski gmina Izabelin z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000737419, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 8371851481, kontakt: tel. +48 692 373 535, e-mail: kontakt@kuma-de.pl

jako ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych informujemy, że:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych – RODO*, na podstawie art. 6 ust 1. lit a) RODO w celu otrzymywania oferty.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę albo uznamy, że dane się zdezaktualizowały.

Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji tych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@kuma-de.pl

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi wysyłanie oferty.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46